• SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
 • KONTAKTY
 • KDE NÁS NAJDETE
 • FOTOGALERIE
 • SPONZOR

 • „Život není o tom, kolikrát upadneš, ale o tom, kolikrát se dokážeš zvednout a jít dál.“

    

    Služby následné péče ALKAT, z.s. poskytují uživatelům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést normální způsob života.

    Služby následné péče jsou poskytovány v objektu venkovského hospodářství a zabezpečují uživatelům překlenutí tíživé životní situace související nejen s abstinencí, ale i s problémovými životními událostmi ve smyslu narušených rodinných vztahů, ztrátou zaměstnání, finančních obtíží apod.  Nivka 741,2 Jemnice 675 31, tel: 568422909