• SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
 • KONTAKTY
 • KDE NÁS NAJDETE
 • FOTOGALERIE
 • SPONZOR

 • Sociálně terapeutické činnosti

   

  Ξ  Poskytnutí ubytování

  • kapacita objektu je 13 lůžek
  • ubytování v jedno-, dvou- či třílůžkových pokojích klasicky vybavených
  • k dispozici jsou společenské prostory (společenská místnost s knihovnou, kuchyňka, sociální zařízení a nádvoří celého objektu následné péče
  • není zajištěn bezbariérový přístup
  • možnost praní, žehlení, zajištěny drobné opravy a šití

   

  Ξ  Pomoc při zajištění stravování

  • možnost dovozu 1 teplého jídla za den (oběda)
  • možnost využití společné kuchyně, v níž je základní potřebné vybavení (kuchyňská linka, sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice a základní nádobí s kuchyňskými pomůckami)
  • možnost zapůjčení jídlonosiče či příboru

   

  Ξ  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

       Přestože se zařízení nachází v menší obci, nabízí město uživatelům řadu kulturních akcí a vyžití, konané výstavy, galerie a vystoupení. V obci se nachází knihovna, pošta, MěÚ, ÚP, autobusové nádraží i praktičtí a odborní lékaři včetně psychiatrické léčebny a ambulance, ale i řada historických míst a kulturních památek. K dispozici mají uživatelé TV a regionální tisk pro získání aktuálních zpráv a dění ve společnosti. Rodina, blízcí či přátelé mohou uživatele navštívit přímo v zařízení, v létě je na nádvoří příjemné posezení.  

   

  Ξ  Sociálně terapeutické činnosti

       Uživatelé jsou vedeni k tomu, aby se sami aktivně podíleli na řešení svých problémů, byli zodpovědní a samostatní, nezávislí na sociální službě, popř. znali instituce či zařízení, na které je možno se v případě nejasností obrátit. S klienty se spolupracuje na rozvoji jejich pozitivních schopností, upevňují a rozvíjí se dovednosti, v nichž vynikají a ve kterých se jim daří, činnosti, které umí, stejně jako jejich profesní dovednosti. Týmem pracovníků jsou vedeni k pozitivnímu myšlení, a to vše ve spolupráci s rodinou a blízkými. V rámci socioterapeutických činností, jejichž poskytování má uživatele vést mimo jiné k abstinenci a prevenci relapsu, má rozvíjet a udržovat osobní a sociální schopnosti jedince, má vliv nastavený denní program následné péče efektivně působící na rozvoj běžných každodenních činností, rituálů a sociálních návyků. Snahou je udržení, upevnění či získání dovedností podporujících a nutných k sociálnímu začlenění jedince zpět do společnosti.

   

  Ξ  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

    ____________________________________________________________________________

   

  Úhrady za poskytovanou službu, pobytovou formu služeb následné péče, jsou hrazeny pravidelně měsíčně, vždy na aktuální měsíc (viz. smlouva a ubytovací řád)

  Měsíční fixní částka je 4.100,-Kč

   

  Oběd - záleží na dobrovolnosti uživatele, zda využije dovážky obědů či nikoliv.

  Cena je 60,-Kč/oběd.

   

  Délka trvání poskytování služeb následné péče

  Smlouva o poskytnutí služby sociální prevence – služby následné péče je s uživatelem uzavírána na dobu:

  a) 4 měsíců

  b) 6 měsíců 

  V případě oprávněných odůvodnění, vhodnosti a po posouzení individuální situace uživatele, je však možno Smlouvu prodloužit na dobu nezbytně nutnou. Smlouvu lze prodloužit za předpokladu, že je uživatelem podaná žádost o prodloužení minimálně 3 týdny před koncem služby. 


  Nivka 741,2 Jemnice 675 31, tel: 568422909