• SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
 • KONTAKTY
 • KDE NÁS NAJDETE
 • FOTOGALERIE
 • SPONZOR

 • JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM

  ŽÁDOST O SLUŽBU NÁSLEDNÉ PÉČE

  První kontakt zájemce o službu může být písemný, telefonický nebo osobní.

  Zájemci, ale i jeho rodině, blízkým či jiným institucím zajímajícím se o služby ALKAT, jsou nastíněna obecná pravidla fungování následné péče, podmínky vztahující se k poskytované pobytové sociální službě a informace o formalitách nutných k vyplnění pro zařazení do pořadníku (žádost o přijetí,  kterou naleznete a stáhnete v„Dokumenty ke stažení“). Po přijetí žádosti bude zájemce písemně informován o zaevidování, popř. o nejbližším možném termínu nástupu do zařízení.

   

  V případě volné kapacity nebo v případě, že bude znám termín možného nástupu, kontaktuje se zájemce o služby podle pořadníku a se zájemcem je následně domluvena osobní schůzka konaná v objektu následné péče se sídlem Nivka 741, 675 31 Jemnice.

   

  Druhý kontakt zájemce s pracovníkem ALKAT z.s. je vždy osobní a rozhovor s daným zájemcem vede vedoucí pracovník zařízení a kvalifikovaný odborník z oboru medicíny. Budoucí uživatel si prohlédne prostory následné péče, je seznámen s vnitřními předpisy, které upravují pobyt a celý chod zařízení, programem následné péče a podmínkami pro užívání služeb.

  V rámci osobního rozhovoru se zájemce o službu následné péče společně s pracovníkem domluví na cílech služby, jejich rozsahu, průběhu, podmínkách pro jejich plnění, zjišťuje se, co očekává daný zájemce od sociální služby, jaké jsou jeho požadavky, přání, ale i osobní budoucí cíle. Vychází se z individuálních schopností, dovedností a vědomostí zájemce, tak aby se mohl co nejlépe seberealizovat.

  V závěru se projedná případný termín nástupu, který bude následně ještě potvrzen telefonicky.

  ____________________________________________________________________________________

  Dokumenty potřebné k přijetí do ALKAT z.s.naleznete v "DOKUMENTY KE STAŽENÍ" a vyplněné je pak zašlete na adresu:
     ALKAT z.s.
  Nivka 741
           675 31 Jemnice
  Jedná se o:
       1. Žádost o službu, jejiž součástí je předvstupní dotazník, životopis, motivační dopis a vyjádřní terapeutického týmu 
    


  Nivka 741,2 Jemnice 675 31, tel: 568422909